Geologie en heemkunde

COLLECTIES
Ondanks het feit dat er binnen de Heemkundevereniging Roerstreek nooit een werkgroep geologie actief is geweest, heeft de vereniging altijd een geologische collectie in huis gehad. Sinds de opening van het museum in 1974 is steeds een meestal bescheiden deel van de collectie in de vaste presentatie vertegenwoordigd. Enkele vitrines met geologische objecten stonden jarenlang in de zogenoemde oude zaal en op het moment dat de aanbouw gerealiseerd was, verhuisde de geologische presentatie naar de nieuwbouw. Sindsdien zijn hier de archeologische en geologische collecties ondergebracht die goed op elkaar aansluiten. 

SCHENKINGEN
Door een financiële gift kon een vitrine gebouwd worden waarin een deel van een mammoetskelet in een plat vlak werd gereconstrueerd. Weliswaar behoren de botten niet tot één individu, maar het geheel geeft toch een goed beeld over de grootte en vorm van een mammoetskelet. De geologische collectie van de HVR is volledig ontstaan door schenkingen en vooral de afgelopen tien jaar is ze flink gegroeid.
De eerste schenking vond al plaats in de jaren zeventig en was afkomstig van meister Theo Heijen (1909-1983) uit Leeuwen. Heijen maakte deel uit van de redactie van het HVR-jaarboek. Zijn collectie bestaat vooral uit rolstenen van de Maas die hij uit verschillende groeves in Limburg verzamelde. Alle objecten zijn gedocumenteerd, hetgeen van groot belang is voor latere beschrijvingen en onderzoek.
Een ander HVR-lid dat regelmatig geologische objecten doneerde, was Thei Dohmen uit Ool. Tijdens zijn werk op de baggermolens rondom Roermond heeft hij talloze fossielen uit de graafemmers gevist die anders verloren waren gegaan en waarschijnlijk in een betonmolen waren beland. In de loop der jaren bracht hij een heel scala aan botten naar het museum waarvan de pleistocene botten en slagtanden en kiezen van mammoeten ongetwijfeld het meest in het oog springen.
Maar niet alleen fossielen van de mammoet werden door Thei geschonken maar ook resten van rendier, reuzenhert, wolharige neushoorn en zelfs prehistorische menselijke botten.

VERDUBBELING COLLECTIE
2007 was het jaar waarin de omvang van de collectie bijna werd verdubbeld. In 1979 werd er in de gemeente Echt een piepklein geologisch museum gesticht, dat gehuisvest was aan de Plats naast het monumentale stadhuis. Later werd het museum verplaatst naar een schuin daartegenover gelegen gebouw dat ooit deel uitmaakte van de vroegere brouwerij Het Hert. Het geologisch museum werd in 1991 geïntegreerd in het oudheidkundig museum dat zich in de zolderruimtes van het stadhuis bevond. Nadat de gemeente het museumbeleid over een andere boeg gooide en het museum werd gesloten, werd de geologische collectie aan de HVR overgedragen. In 2012 vond de (voorlopig) laatste aanvulling plaats. in dat jaar kwam de collectie van Jacques Verheijen (1944-2012) uit Echt in handen van de HVR. Verheijen was lange tijd penningmeester van de Nederlandse Geologische Vereniging kring Echt, de vereniging die het geologisch museum in Echt had gesticht. Op dit moment worden de stukken schoongemaakt, op naam gebracht en gesorteerd.