Werkgroep Archeologie

Archeologie

De werkgroep archeologie heeft aan de basis gestaan van de oprichting van de HVR. In het verleden voerde de HVR zelf opgravingen uit en de vondsten die hierbij werden gedaan kwamen in het museum en zijn ook eigendom van de vereniging.

Zo werden onder meer een Romeins grafveld, een grafveld uit de Urnenveldperiode en uit de Merovingische tijd opgegraven. Met het verdrag van Malta en de aangepaste monumentenwet is een eind gekomen aan het opgraven onder eigen beheer.

Momenteel werken de HVR-archeologen mee aan onderzoeken die in het Roerstreekgebied - en soms ook buiten dit gebied - worden uitgevoerd. Zo was het aan het Huub Schmitz te danken dat de Romeinse muntschat werd gevonden tijdens zijn medewerking aan het archeologisch onderzoek ten behoeve van de herinrichting van de Vlootbeek.

De HVR-archeologen komen iedere maandagavond bijeen in het museum. Hierbij worden de laatste vondsten die middels oppervlaktekarteringen zijn gevonden getoond en besproken.

Meer informatie over het onderwerp archeologie rond Posterholt is te vinden op de website van Huub Schmitz.

U kunt met deze werkgroep ook contact opnemen middels het contactformulier. Kies in het formulier de juiste werkgroep.

Werkgroep en samenwerkingsverband Via Traiana

VIA TRAIANA
Sinds 2019 werken de heemkundeverenigingen Echter Landj, Maas- en Swalmdal en Roerstreek samen om de Romeinse weg die door hun werkgebieden loopt nader te onderzoeken en te bestuderen. Deze weg hebben zij de onofficiële naam Via Traiana gegeven. De weg loopt over Duits en Nederlands grondgebied en volgt grofweg de route van Aken naar Heerlen, Tüddern, Melick, Swalmen, Kaldenkirchen, Straelen en Pont naar Xanten. Voor meer informatie zie de links.