Werkgroep Genealogie

Genealogie

Werkgroep
De werkgroep genealogie komt elke woensdagavond bij elkaar in het Roerstreekmuseum, behalve in juli en augustus. Door de werkgroep worden bidprentjes ingevoerd, gesorteerd en worden mensen op weg geholpen met genealogisch onderzoek.

Bidprentjes
Voor meer informatie klik hier. Zoek in de database en lees hoe je een kopie van een bidprentje kunt bestellen. Let op: De bidprentjes worden gedigitaliseerd in het museum. Door de coronamaatregelen is het museum voorlopig gesloten en kunnen geen bestellingen voor een bidprentje worden verstuurd.

Aezel-project
De werkgroep verleent medewerking aan het Aezel-Project. Dit project, het Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen, heeft tot doel de versnipperde erfgoed-informatie in Zuid-Nederland te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via internet. Dit ambitieuze project werd in 1989 gestart en wordt door een 100-tal vrijwilligers in heel Limburg uitgevoerd, samen met een aantal archiefinstellingen in de provincie.
De werkgroep bestaat uit Andrea, Chris, Els, Gertie, Hans, Har, Hilde, Jan, Jo, Jos  en Wim.
U kunt met deze werkgroep contact opnemen middels het contactformulier. Kies in het formulier de juiste werkgroep.