Werkgroep Monumenten

monumenten


Een passage uit Monumenten, goed gefundeerd, het strategisch plan monumentenzorg van de rijksoverheid uit 1994:
Monumenten zijn openbaar cultuurbezit bij uitstek. Ze vormen de bakens in de fysieke en sociale omgeving. Voor de belevingswereld van mensen is de historisch gegroeide omgeving – zo blijkt telkens weer – belangrijk. Monumenten vertegenwoordigen niet alleen het verleden. Ze zijn ook een permanente bron van inspiratie voor vernieuwing in het hedendaagse bouwen en vervullen een belangrijke functie in het economisch verkeer.

Vanuit deze optiek zet de werkgroep monumenten zich al decennia lang in voor de maatschappelijke erkenning van het belang van de monumenten in de Roerstreek. Documentatie en bestudering van de monumenten rekent de werkgroep tot haar taak. Binnen de gegeven mogelijkheden wil de heemkundevereniging Roerstreek zich inzetten voor het behoud van dit erfgoed. Daarbij gaat het niet alleen om grote en belangrijke historische gebouwen, maar ook om meer 'eenvoudige' objecten, zoals historische huizen, boerderijen, wegkruisen en kapellen.

Daartoe werd in de loop van de tijd een groot documentatiearchief opgezet, bestaande uit foto’s, dia’s, ansichtkaarten, boeken, tekeningen en bouwbeschrijvingen van zowel bestaande als verdwenen monumenten. Zowel door gemeenten alsook particulieren kan hiervan (tegen kostenvergoeding) gebruik worden gemaakt. De werkgroep onderzoekt, bestudeert, documenteert, signaleert en adviseert.

De leiding van de werkgroep berust momenteel bij Marcel Richter. Hij is lid van het Monumentenoverleg Roermond en adviseur van de stichting Kruisen en Kapellen. De werkgroep komt regelmatig in het Roerstreekmuseum bij elkaar. Leden die zich voor dit werk interesseren en zich daarvoor op een of andere manier willen inzetten, zijn van harte welkom. Het is mogelijk om zich vooraf vrijblijvend te laten informeren. U kunt met deze werkgroep  contact opnemen middels het contactformulier. Kies in het formulier de juiste werkgroep.