Werkgroep Jaarboek

 jaarboeken heemkundevereniging roerstreek

JAARBOEK 2023
Jaarboek Roersteek 55 is in voorbereiding en zal in het najaar van 2023 worden gepresenteerd.

DE KLEPPER
De Klepper is de nieuwsbrief van de Heemkundevereniging Roerstreek. Leden ontvangen het blad gratis. De Klepper verschijnt vier maal per jaar en bevat diverse artikelen die betrekking hebben op heemkundeonderwerpen uit de Roerstreek. Daarnaast staan er bestuursmededelingen in en aankondigingen van lezingen, excursies en dergelijke. U kunt de inhoud van de laatst verschenen Kleppers inzien in het museum en binnenkort ook in het digitale archief op deze website. Kopij voor de Klepper kunt u sturen naar Wim Veelen 

geen
De stapel jaarboeken
in bijna 50 jaar

JAARBOEK
Het jaarboek van de Heemkundevereniging Roerstreek verschijnt meestal in september. Het eerste jaarboek verscheen in 1969 zodat er inmiddels 51 delen zijn uitgebracht. Om het de lezers makkelijk te maken een bepaald artikel te zoeken, is een index van de jaarboeken samengesteld. Klik hier voor de database