Steentijd

COLLECTIE STEENTIJD
Het HVR-museum beschikt over een uitgebreide steentijdcollectie waarvan een representatief gedeelte permanent wordt tentoongesteld. De collecties zijn gevormd uit schenkingen en bruiklenen van amateurarcheologen die binnen het werkgebied van onze vereniging veldverkenningen hebben uitgevoerd.

OUDE WERKTUIGEN
De oudste werktuigen die in ons werkgebied zijn gevonden dateren uit het Laat-Paleolithicum (ca. 15.000 tot 10.000 jaar geleden). Omdat het landschap in die periode hier nog aanzienlijk is gevormd, worden nauwelijks oudere vondsten gedaan. Sedimentpakketten, afgezet door Roer en Maas en zandverstuivingen, maken dit onmogelijk. Alleen op de hoogterrassen van de Meinweg en Koningsbosch zijn vondsten van oudere werktuigen aan de oppervlakte mogelijk.

RETOUCHOIR
Zeer bijzonder is de vondst van een retouchoir uit een Laat-Paleolitisch jachtkampje bij een opgraving door het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in het Linnerveld. Hierin is een tekening gekrast, misschien een voorstelling van een tent? Het betreft de oudste in Nederland gevonden tekening. Oppervlaktevondsten uit de omgeving en een replica van de retouchoir (het origineel bevindt zich in het RMO te Leiden) worden in een aparte vitrine tentoongesteld. Daarnaast nog een vitrine met diverse vondsten uit het Laat-Paleolithicum.