Archeologie Actueel

ma, 14-11-2016 21:47

COLLECTIE STEENTIJD
Het HVR-museum beschikt over een uitgebreide steentijdcollectie waarvan een representatief gedeelte permanent wordt tentoongesteld. De collecties zijn gevormd uit schenkingen en bruiklenen van amateurarcheologen die binnen het werkgebied van onze vereniging veldverkenningen hebben uitgevoerd.

OUDE WERKTUIGEN