Geologie

wo, 04-01-2017 12:20

SKELET
In de prehistorie leefden er in ons land vele dieren. Een erg tot de verbeelding sprekend dier uit dit verre verleden is de mammoet. Geologen hebben bij het bestuderen van de aardkorst heel wat resten van deze olifantachtige gevonden. Ook in de Roerstreek zijn mammoetresten gevonden. De werkgroep geologie heeft uit verschillende botresten een mammoetskelet gereconstrueerd. Bij dit dier en zijn leefgewoonten willen we kort stilstaan.

FAMILIE VAN OLIFANT