Romeinse tijd

ROMEINEN IN DE ROERSTREEK

De Romeinen zijn in de Roerstreek nadrukkelijk aanwezig geweest. Rond het jaar 50 v.C. lieten ze zich hier voor het eerst zien. In deze streek kruisten zich een aantal wegen, belangrijke wegen die Romeinse legerplaatsen met elkaar verbonden. Zo liepen er de verbindingswegen tussen Heerlen en Xanten en tussen Aken en Nijmegen. Daarnaast liepen er ook allerlei lokale wegen. Zij verbonden de verscheidene nederzettingen in dit gebied.

MEDERIACUM
Dat de Roerstreek rond het begin van de jaartelling dus al een vrij druk 'verkeersgebied' was, is ook te concluderen uit de vele Romeinse vondsten. Met name in Melick (Mederiacum) zijn de nodige vondsten gedaan: aardewerk, munten, beeldjes en bronzen voorwerpen. Ook zijn er enkele grafvelden gevonden. In Melick zijn bovendien fundamenten van Romeinse bebouwing ontdekt. Maar ook in andere Roerstreekdorpen zijn tekenen van het Romeinse verleden gevonden.
Het museum laat naast de Romeinse voorwerpen ook foto's zien van de opgravingen waarbij ze gevonden werden.