Werkgroep Genealogie

Genealogie

De werkgroep genealogie van de Heemkundevereniging Roerstreek houdt zich sinds 2001 bezig met het verzamelen, archiveren en digitaliseren van gegevens voor stamboomonderzoek. Hiervoor hebben zij een database aangelegd van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters (1830-1899) van Roerdalen en van de doop-, trouw- en begraafboeken van de parochies uit de Roerstreek. Bovendien beschikken ze over een grote collectie bidprentjes. De werkgroep bestaat uit Andrea Poolen (bidprentjes en Aezel-project), Gertie Cloudt (bidprentjes), Hans Vogels (Aezel-project en Burgerlijke Stand), Har Koben (bidprentjes en Aezel-project), Hilde Beckers (bidprentjes), Jo Smeets (bidprentjes), Jos Naus (Aezel-project) en Wim Pijpers (bidprentjes en kranten).

Op dit moment zijn er meer dan 350.000 bidprentjes gearchiveerd en gescand. De verzameling is opgeslagen in het Roerstreekmuseum. Aanvankelijk werden alleen de gegevens van de prentjes opgenomen in een database. Enkele jaren geleden werd ook begonnen om van alle prentjes een scan te maken. Momenteel zijn van meer dan 350.000 prentjes de gegevens ingevoerd. Ook zijn deze allemaal gescand, zodat ze digitaal te raadplegen zijn. Al deze gegevens kon men tot voor kort inzien via de website van de heemkundevereniging. Daar was het ook mogelijk om via het aanvraagformulier een scan te bestellen. Inderdaad… het wás mogelijk. Het kostte namelijk erg veel tijd en moeite om deze database actueel te houden en de scans konden niet op de site worden bekeken. Om deze redenen is de werkgroep op zoek gegaan naar een andere mogelijkheid om de prentjes te presenteren.

Na overleg met het bestuur werd een samenwerking aangegaan met het AEZEL-project. Dit staat voor Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen. Gegevens en scans kunnen voortaan door de werkgroep direct worden gewijzigd en bijgevoegd. Het is ook mogelijk om de scan van het bidprentje te downloaden. Neem eens een kijkje op www.aezel.eu en klik op >verzamelingen< en vervolgens op >bidprentjes Roerdalen<. Vul dan de naam en/of voornaam in en klik op >enter<. Gebruik eventueel een * voor willekeurige letters, zoals bijvoorbeeld Ja*obs voor Jakobs of Jacobs. Ook kun je onder >geografie< aan de hand van kaarten en kadastrale registers het grondgebruik en het eigendomsrecht van 1842 in de Roerstreek inzien, De werkgroep heeft dit alles aangeleverd.

Op de woensdagavond zijn de leden van de werkgroep vanaf 19.30 uur in het Roerstreekmuseum. Ze helpen je dan graag met het speuren naar je voorouders. Dit is gratis voor leden van de heemkundevereniging; niet-leden betalen € 4,–. Voor het maken van een afspraak of voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met de werkgroep via het contactformulier op de website van het Roerstreekmuseum onder >genealogie<. Lijkt het je leuk om mee te werken aan dit Aezelproject? De werkgroep zoekt nog vrijwilligers voor het invoeren van kadastrale gegevens in een Excel-database. Je kunt reageren, of loop eens binnen op de woensdagavond. En tot slot: nieuwe bidprentjes zijn nog altijd welkom..!