Posterholt - 1958 | 1964 - inhuldiging pastoor Rijcken | ziekentriduüm Aerwinkel

- 9 -
INHULDIGING PASTOOR RIJCKEN POSTERHOLT 1958 

ZIEKENTRIDUÜM KASTEEL AERWINKEL POSTERHOLT 1964

Op 16 oktober 1958 wordt J.L. Rijcken op de (toenmalige) gemeentegrens van St. Odiliënberg en Posterholt door het kerkbestuur van de H. Matthiasparochie verwelkomd als nieuwe pastoor. Zijn belangrijkste taak zou de uitbreiding van de kerk met 200 tot 400 zitplaatsen worden en de bouw van een toren. De uitbreiding van de kerk startte in 1961.

Een ziekentriduüm werd tot in het midden van de jaren 60 georganiseerd door het kerkbestuur van de plaatselijke parochie. Het was bedoeld om gehandicapten en bedlegerige zieken een eucharistieviering te laten bijwonen, omdat zij niet in staat waren zelfstandig naar de kerk te gaan. In 1964 stelden de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Sittard de ruime serre van het in 1957 aangekochte kasteel Aerwinkel ter beschikking als bijeenkomstlocatie.

Aan de rondgang voor en na de opgedragen H. Mis  door de kasteeltuin werd deelgenomen door verpleegsters van het ziekenhuis te Sittard, de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en communicantjes uit Posterholt.

(14 minuten, zwart-wit, 4:3, rechten P. Cuijpers)

Prijs :
€15.50