Romeins graf in Linne

CREMATIEGRAVEN
Tijdens het aanleggen van een nieuwe hoofdwaterleiding van Heel naar Herten in 2001, vond er een archeologische begeleiding plaats bij het verwijderen van de teeltlaag in het tracé. Ter hoogte van de Ossenberg te Linne werd de rand van een reeds bekend Romeins grafveld aangesneden. Naast enkele eenvoudige crematiegraven werd een grote kuil ontdekt waarin o.a. zeer veel aardewerkscherven waren gedeponeerd. Hoewel slechts weinig menselijke crematieresten werden aangetroffen kon men daaruit toch concluderen dat het om een grafkuil ging van een kind van nog geen drie jaar.
Romeins graf

AMFOREN
Zeer bijzonder en opmerkelijk zijn de bijgiften (o.a. 70 kg aardewerkscherven, ca. 370 nagels en spijkers en dierlijk botmateriaal) die waarschijnlijk op de brandstapel zijn mee verbrand. Uit de duizenden scherven kon Tim Dziurawski uit St.Odiliënberg uiteindelijk met veel geduld en vakmanschap drie wijnamforen, een wijnkruikje en een wrijfschaal restaureren. De amforen zijn gemaakt in Zuid-Gallië (Frankrijk). Bij de restauratie viel het op dat tenminste één amfoor opzettelijk kapotgeslagen is. Ook zijn nog scherven aanwezig van twee olijfolieamforen waarvan de maker bekend is door het stempel op de handvatten. Het betreft ANTONI QVIETI (vrij vertaald: Stille Anton), een pottenbakker die zijn atelier langs de Guadalquivir in Zuid Spanje had. Ook zijn scherven aangetroffen van een groot dolium (voorraadpot).
Romeins graf

BOTRESTEN
De vele spijkers en nagels zijn waarschijnlijk afkomstig van een verbrande houten kist. De wijnkruiken konden ieder ca. 35 liter wijn bevatten en de olieamforen nog wel wat meer olie. Het dolium had een nog grotere inhoud. Wat zich daarin heeft bevonden is niet bekend. Tussen het botmateriaal waren resten aanwezig van rund, varken (big), gevogelte (kip) en zeer opmerkelijk van een konijn. Het betreft de oudste resten van een konijn dat in Nederland is gevonden. Pas in de twaalfde en dertiende eeuw worden konijnen in ons land algemeen. Het moet dus gaan om een diertje dat vanuit het Middellandse Zeegebied in de Romeinse tijd al hiernaartoe is gebracht. Al deze voorwerpen doen vermoeden dat er een groot ritueel feest heeft plaatsgevonden bij gelegenheid van het overlijden van het kind. Het moet wel een bijzonder kind geweest zijn, misschien van de eigenaar van de niet ver afgelegen villa in Maasbracht-Beek. Uitgaande van de datering van de amforen kan het graf ergens tussen 50 en 125 na Christus worden geplaatst.

BRUIKLEEN
De vindplaats valt binnen het werkgebied van de Heemkundevereniging Roerstreek en mede omdat enkele van onze leden een groot aandeel hebben gehad bij de opgraving, verwerking en restauratie van de vondsten, hebben wij deze van het Provinciaal Archeologisch Depot in bruikleen gekregen. Inmiddels is een fraai verslag van dr. Henk Hiddink van de Vrije Universiteit van Amsterdam onder de naam Een grafveld uit de Romeinse tijd op de Ossenberg te Linne, gemeente Maasbracht verschenen in Zuid-Nederlandse Archeologische Rapporten (ZAR) nr. 25.