De Roerstreek in de Oertijd

ROER
De Roer is niet alleen belangrijk geweest voor de vorming van het landschap in de Roerstreek, maar ook voor de mensen die daar in lang vervlogen tijden hebben geleefd. De Romeinen hebben er zelfs een Godin aan gewijd, Rura, getuige een nabij Roermond gevonden altaartje.Op haar weg naar de Maas heeft de Roer een kilometersbreed dal uitgesleten tussen de hoogterrassen van Koningsbosch en de Meinweg.Op de boorden van haar huidige loop zijn de dorpen Vlodrop, Herkenbosch, Melick, Sint Odiliënberg en Herten ontstaan. Oorspronkelijk stroomde de Roer echter enkele kilometers ten zuiden van haar huidige bedding. In die oude bedding stroomt thans de Vlootbeek langs Posterholt en Montfort waarna zij bij Linne in de Maas mondt. Samen vormen deze dorpen het werkgebied van de Heemkundevereniging Roerstreek.

VONDSTEN
In en langs de randen van de Roervallei zijn door (amateur)archeologen vele voorwerpen gevonden van de mensen die daar ooit hebben vertoefd. Daarmee kunnen we aantonen dat vanaf ca. 15.000 jaar geleden tot heden hier altijd mensen hebben verbleven. Het was hier kennelijk een uitstekend leefgebied. Zuiver, uit de Eifel afkomstig water was altijd voorhanden. Wild, gevogelte en vissen waren in dit waterrijke gebied in ruime mate aanwezig in de tijd dat de mens van de jacht daarop afhankelijk was. De vruchtbare grond was weer belangrijk voor de latere boeren.

NEANDERTHALERS
Omdat het landschap eerst definitief na de laatste ijstijd is gevormd komen hier geen vondsten aan de oppervlakte ouder dan ca. 15.000 jaar. Door de Roer afgezette sedimenten en grote zandverstuivingen maken dat onmogelijk. Toch hebben vóór die tijd hier toen waarschijnlijk ook al mensen rondgelopen (Neanderthalers?). Enkele losse vondsten op het hoogterras van Koningsbosch zouden daarop kunnen wijzen.

VITRINES
Een representatieve selectie uit de gevonden voorwerpen is in het museum chronologisch gerangschikt naar de perioden waarin de prehistorie in de archeologie is ingedeeld. Ook zijn enkele vitrines ingericht met vondsten van plekken waar opgravingen hebben plaatsgevonden.