Linne - jaren 60 - diverse activiteiten feestelijkheden

- 20 -
LINNE IN DE 60’ER JAREN

Opnames door Jan Smits en Wiel Schlicher uit de jaren 60 van o.a. aankomst Sint Nicolaas, Groene Kruiswerk Linne, installatie pastoor Rooyackers, bejaardenvereniging, uitstapje bejaarden, jubileum zuster Hubertina en bouw gemeentehuis.

(55 minuten, zwart-wit, 4:3, rechten HVR)

Prijs :
€15.50