Herkenbosch | Montfort - 1963, 1967 | 1979 - priesterfeest, vogelschieten | schutterij

- 11 -
ZILVEREN PRIESTERFEEST PASTOOR JANSSENS HERKENBOSCH 1963
VOGELSCHIETEN SCHUTTERIJ ST. SEBASTIANUS HERKENBOSCH 1967 
DEELNAME SCHUTTERIJ ST. URBANUS MONTFORT BLOEMENDEFILÉ 1979

In 1963 viert pastoor Janssens te Herkenbosch zijn zilveren priesterfeest. Hij wordt na de H. Mis door alle verenigingen en parochianen naar de pastorie begeleid.

In 1967 vindt het jaarlijks terugkerend vogelschieten van schutterij St. Urbanus uit Herkenbosch plaats. De buksmeester heeft het druk met het schoonmaken van de grote loop en het laden van de buks. Dan is het zover, het laatste stukje van de vogel wordt afgeschoten. Met enig ceremonieel wordt de nieuwe schutterskoning het schutterszilver omgehangen. Hij heeft nu de plicht om hieraan een zilveren schild met zijn naam toe te voegen en mag zich nu met enige trots voor één jaar lang schutterskoning van schutterij St. Urbanus noemen.

Op uitnodiging van de Baarnse Oranjevereeniging mocht in 1979 een afvaardiging uit Montfort deelnemen aan het bloemendefilé op het gazon van paleis Soestdijk. Montfort kwam voor op een lijst van de door Oranjevorsten gevoerde titels met betrekking tot zijn banden met de diverse ‘Heerlijkheden’. Schutterij St. Urbanus werd door het gemeentebestuur gevraagd om als deputatie van de gemeente Montfort aan dit bloemendefilé deel te nemen. Pater Sangers uit Maaseik werd als kunsthistoricus geraadpleegd en deze stelde voor een akte van overdracht van de Heerlijkheid Montfort aan de koningin aan te bieden. De akte uit 1769 zou worden voorgelezen en overgedragen door Piet van Pol, uitgedost als koning Frederik de Grote van Pruisen en Wim Coenen, uitgedost als Prins Willem de V van Oranje Nassau. De koningin nam tijdens de overdracht ruimschoots de tijd om zich door de delegatie uit Montfort te laten informeren.

(18 minuten, zwart-wit, 4:3, rechten P. Cuijpers)

Prijs :
€15.50