Uitleenreglement boeken

Artikel 1
Ieder lid van de Heemkundevereniging Roerstreek en hun gezinsleden kunnen gratis en onbeperkt boeken lenen.

Artikel 2
Boeken met een antiquarische waarde, boeken in bruikleen en naslagwerken worden niet uitgeleend. Zij kunnen echter te allen tijde worden geraadpleegd in de leeszaal in het museum.

Artikel 3
De uitleenperiode bedraagt drie weken, maar kan in overleg met de aanwezige bibliotheekbeheerder verlengd worden. Boeken kunnen niet langer dan zes aaneensluitende weken geleend worden en dienen na de uitleenperiode teruggebracht te worden.

Artikel 4
Voor elke dag dat een boek te laat wordt ingeleverd dient een boete van € 0,25 per dag per boek betaald te worden.

Artikel 5
Bij ernstige en/of onherstelbare beschadiging of zoekraken van een boek dient de nieuwprijs of de vervangingswaarde betaald te worden. Beroep hiertegen is schriftelijk mogelijk bij het bestuur van de Heemkundevereniging Roerstreek.

Artikel 6
Het is niet toegestaan om geleende boeken van de Heemkundevereniging Roerstreek door te lenen aan derden.

Artikel 7
In alle, niet bovengenoemde, gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet, beslist het bestuur van de Heemkundevereniging Roerstreek.