Algemeen

DE VERENIGING IN DE PERS
Benieuwd wat er allemaal over onze prachtige vereniging geschreven wordt? Kijk dan hier of klik rechts bij "de vereniging in de pers".

PRIVACYBELEID
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die met ingang van 25 mei 2018 ook voor onze vereniging in werking treedt, vragen we uw aandacht voor het volgende. De Heemkundevereniging heeft de beschikking over persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt en gebruikt door het secretariaat. De persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en gebruikt voor de doeleinden waarvoor de HVR deze verkregen heeft. Je kunt hierover lezen in het document Privacybeleid in het kader van de AVG dat je kunt downloaden.

GRATIS FIETSROUTES
Heemkundevereniging Roerstreek vierde in 2017 haar 50-jarig jubileum. Daarom biedt de HVR iedereen gratis fietsroutes aan. HVR-lid Piet van de Venne voert je met zijn fietstochten niet alleen langs de mooiste landschappelijke plekjes van de Roerstreek, maar ook langs monumenten en punten van aandacht. Omdat de Roerstreek zo gevarieerd is en zoveel moois en interessants te bieden heeft, was het onmogelijk alles in één route uit te brengen. Daarom zijn er drie verschillende routes gemaakt. De routes én de kaart kunnen hieronder gedownload worden. Een luxe gedrukte jubileumuitgave is te koop in het museum.

1. De Merovingers (ongeveer 37 km)
    routebeschrijving en kaart
2. De Maas (ongeveer 38 km)
    routebeschrijving en kaart
3. Everzwijn (ongeveer 42 km)
    routebeschrijving en kaart

BOEKEN
Heemkundevereniging Roerstreek bezit een bibliotheek van boeken en tijdschriften op een breed terrein van onderwerpen, vooral toegespitst op het gebied van de heemkunde en de geschiedenis van de Roerstreek. Deze werken worden - onder voorwaarden - alleen aan HVR-leden uitgeleend. Antiquarische werken, naslagwerken en periodieken worden niet uitgeleend, maar kunnen wel worden ingezien tijdens de openingstijden van het museum. Inzage geldt ook voor niet-leden.

KERKREGISTERS EN BURGERLIJKE STAND
Het betreft hier kopieën van de kerkregisters van een aantal Roerstreekdorpen zoals die in het RHCL van Maastricht aanwezig zijn. Ook is er een aantal registers van de Burgerlijke Stand aanwezig.

BIDPRENTJES
In de loop der jaren is het bidprentjesarchief door diverse schenkingen behoorlijk gegroeid. De gegevens van ruim 180.000 bidprentjes zijn inmiddels in de computer ingevoerd.

OUDE DAG- EN WEEKBLADEN
Van de Maas- en Roerbode (later dagblad De Limburger) zijn vanaf 1949 de meeste jaargangen aanwezig. Een lijst met de aanwezige jaargangen is in de maak.

TRANCHOTKAARTEN
Deze kaarten werden ten tijde van Napoleon vervaardigd op een schaal van 1:20.000. De recente druk heeft dezelfde schaal als de normale topografische kaarten (1:25.000). Uit de vergelijking van de Tranchotkaart met de huidige topografische kaart zijn de grote veranderingen in het landschap zichtbaar. De kaarten van Midden-Limburg en ruime omgeving zijn aanwezig.