Lezing atelier Joep Nicolas

LEZING ATELIER JOEP NICOLAS

Mariska van Wijk-Dirkx verzorgt een lezing over het atelier Joep Nicolas.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het ministerie van OCW heeft begin september 2017 het voormalig atelier voor gebrandschilderd glas van de familie Nicolas in Roermond aangewezen als Rijksmonument. Het atelier aan de Wilhelminasingel is verbonden met het voormalig woonhuis van de familie Nicolas aan de St. Jansstraat. Het gehele complex is nu een Rijksmonument vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap en de cultuurhistorische waarde.atelier Joep Nicolas.png

De herleving van de glasschilderkunst in Nederland in de tweede helft van de 19e en begin 20e eeuw is te danken aan de firma Nicolas in Roermond. Na het herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853, werden er weer veel kerken gebouwd en in samenwerking met architect Pierre Cuypers kreeg de firma Nicolas veel opdrachten voor kerkbeglazingen en het bedrijf groeide weldra uit tot het grootste in ons land. De naam Nicolas werd een begrip tot ver buiten de grenzen van Nederland.

Met Joep Nicolas, schilder en glazenier en de beroemdste telg uit de familie, begon er rond 1925 een nieuwe periode voor de glasschilderkunst. Hij bevrijdde deze kunst uit de verstarring van het neogotische raam. Het atelier Nicolas fungeerde als een opleidingsplaats voor ambachtslieden, opdrachtgevers en kunstenaars.

Nadat chef d'atelier Max Weiss, die in 1939 het atelier in Roermond had overgenomen, in 1969 wegens gezondheidsredenen gedwongen werd te stoppen, werd het gesloten. Vanaf 1979 werd het weer als kunstwerkplaats gebruikt door beeldhouwer Dick van Wijk en Mariska Dirkx. Deze laatste bracht in 1986 door de historische achtergrond van het atelier de glaskunst weer onder de aandacht.

VROEGTIJDIG AANMELDEN LEZINGEN
Aanmelden voor de lezingen kan tot uiterlijk twee dagen voor de lezing en uitsluitend via dit e-mailadres.
Let op: er is veel belangstelling voor de lezingen en het aantal plaatsen is beperkt. Vroegtijdige aanmelding is dus gewenst. Heeft u zich aangemeld en mocht u toch niet kunnen komen, meld u dan s.v.p. tijdig af. De vrijkomende plaatsen kunnen dan weer worden vergeven. 

De lezingen worden gegeven in het Roerstreekmuseum, Kerkplein 10 in Sint Odiliënberg. Alle lezingen zijn voor onze leden gratis toegankelijk, maar ook niet-leden van de HVR zijn op deze avonden van harte welkom. Van hen wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50 per persoon.