Mineralen

museum - mineralen

DETERMINEREN

Mineralen spelen een grote rol bij het determineren van gesteenten. Maar ook mineralen hebben elk hun eigen eigenschappen. Sommige mineralen zijn direct te herkennen aan hun kleur of glans, andere zijn alleen met bepaalde apparatuur te determineren. Om zich een weg te banen door de verschillende fysische en chemische eigenschappen van de afzonderlijke mineraalsoorten, moet de geoloog over de nodige hulpmiddelen en kennis van chemische processen beschikken.

NAAMGEVING
Hoe het op naam brengen van een mineraal in zijn werk gaat, is in de vitrine duidelijk te zien en te lezen. Daarnaast is er een aantal mineralen uit de Roerstreek bijeengebracht. De mineralen worden in soorten ingedeeld volgens hun chemische samenstelling. Deze Indeling van het mineralenrijk is in dezelfde vitrine te zien.

MEER INFORMATIE
HVR-jaarboek 1986, pagina 97-104; H. Bongaerts: Fluviatiele afzettingen in Limburg: een systematisch-mineralogische beschouwing.