Activiteiten

E Excursie | F Fietstocht | L Lezing | M Filmvoorstelling
R Rondleiding | S Symposium | W Wandeling | J Jubileumviering
Lezing Huisslacht
Lezing Archeologie in de Roerstreek
Vrijwilligersbijeenkomst Nieuwjaarsborrel
Lezing Oorlogsherinneringen
Lezing What's in a name?
Lezing Lezing natuur Duits-Nederlands grensgebied
Lezing Lezing Geschiedenis IJzeren Rijn
Lezing Politionele acties in Nederlands-Indië

OP WEG NAAR DE OPENING VAN DE TENTOONSTELLING

Na maandenlange voorbereidingen wordt er nu hard gewerkt. Er wordt gezaagd, getimmerd en gebouwd in het Roerstreekmuseum. De vitrines worden ingericht, de informatieborden opgehangen en de videoruimte ingericht. Kortom, de tentoonstelling begint vorm te krijgen! Het wordt een bijzondere tentoonstelling bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Een tentoonstelling die een duidelijk beeld schept van onderduikers en verzet in de Roerstreek. Kruip in een onderduikruimte, stap op de fiets om zelf licht te maken en bekijk het nagebouwde vroegere postkantoor van Herkenbosch, het knooppunt in het verzet van de Roerstreek. Veel authentieke voorwerpen uit de bezettingstijd hebben er een plekje in gekregen. Op zondag 3 november opent het Roerstreekmuseum haar deuren voor de bezoekers van deze tentoonstelling.

Contact

Heemkundevereniging Roerstreek
Kerkplein 10
6077 AA  Sint Odiliënberg
info@roerstreekmuseum.nl
0475 532 895
NL90INGB 0002943417
NL96RABO 0138102562

 

Bezoekersinformatie

Openingstijden
dinsdag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 17.00 uur
zaterdag (van april t/m september) van 13.30 tot 17.00 uur
zondag van 13.30 tot 17.00 uur
maandagavond open huis van 20.30-22.30 uur
Toegangsprijzen
volwassenen € 2,- en jongeren tot 14 jaar € 0,50
leden HVR gratis
Van 1 oktober 2019 tot 30 oktober 2019 wordt gewerkt aan de  inrichting en opbouw van de tijdelijke tentoonstelling met als thema Onderduikers en verzet in de Roerstreek tijdens WOII
Het museum blijft in deze periode geopend voor het publiek; vanwege de werkzaamheden is de toegang dan gratis; een vrijwillige bijdrage is echter welkom!

Via Traiana

Via Traiana is de onofficiële naam van een Romeinse weg, die zowel over Duits als over Nederlands grondgebied loopt en globaal de route volgt van Aken, Heerlen, Brunssum, Broeksittard, Melick, Swalmen, Kaldenkirchen, Straelen en Pont naar Xanten. Onderzoekers hebben zich in het verleden met deze weg beziggehouden waardoor een globaal verloop van de weg bekend is. Uit het verloop van het tracé blijkt echter, dat ondanks het feit dat de weg op verscheidene plaatsen is teruggevonden, we van grote stukken van het tracé nog niet precies weten waar de weg gelopen heeft. Voor diverse onderzoekers - waartoe we ook de amateurarcheologen mogen rekenen - is dat onbevredigend. Zij willen de precieze locatie van de weg in het landschap vaststellen waarbij ze gebruik kunnen maken van de terreinkennis in hun werkgebied. Daarom zijn half februari 2019 enthousiaste amateurarcheologen van een drietal verenigingen een samenwerking aangegaan om kennis en ervaringen uit te wisselen, met als doel om het tracé van de Via Traiana beter in kaart te brengen en de belangstelling voor deze weg te vergroten. Dit zijn Echter Landj, De Heemkundevereniging Roerstreek en de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal. Wil je deelnemen aan de werkgroep Via Traiana door kennis te delen of informatie uit te wisselen, neem dan contact op. Meer informatie vind je in de regelmatig verschijnende nieuwsbrieven die je kunt downloaden. (Nieuwsbrief 1) (Nieuwsbrief 2)