Werkgroep Monumenten


Een passage uit Monumenten, goed gefundeerd, het strategisch plan monumentenzorg van de rijksoverheid uit 1994:
Monumenten zijn openbaar cultuurbezit bij uitstek. Ze vormen de bakens in de fysieke en sociale omgeving. Voor de belevingswereld van mensen is de historisch gegroeide omgeving – zo blijkt telkens weer – belangrijk. Monumenten vertegenwoordigen niet alleen het verleden. Ze zijn ook een permanente bron van inspiratie voor vernieuwing in het hedendaagse bouwen en vervullen een belangrijke functie in het economisch verkeer.