Werkgroep Archeologie

De werkgroep archeologie heeft aan de basis gestaan van de oprichting van de HVR. In het verleden voerde de HVR zelf opgravingen uit en de vondsten die hierbij werden gedaan kwamen in het museum en zijn ook eigendom van de vereniging.

Zo werden onder meer een Romeins grafveld, een grafveld uit de Urnenveldperiode en uit de Merovingische tijd opgegraven. Met het verdrag van Malta en de aangepaste monumentenwet is een eind gekomen aan het opgraven onder eigen beheer.