Activiteiten

Lezing

LEZING ATELIER JOEP NICOLAS

Mariska van Wijk-Dirkx verzorgt een lezing over het atelier Joep Nicolas.


Lezing

LIMBURGSE STREEKTAAL


Lezing

LEZING: MAASEIK EEN GRENSGEVAL?


Lezing

LEZING: DE VISSTAND IN DE ROER

Thijs Belgers verzorgt deze lezing.
Er is nog geen nadere informatie bekend. Deze volgt zo spoedig mogelijk.