Lezing natuur Duits-Nederlands grensgebied

Lezing over natuur in grensgebied Duitsland en Limburg

Math de Ponti was één van de projectleiders van het boek ‘Natuur voor elkaar’. In dit boek heeft hij het Bosbeekdal van de Meinweg en de Stadsweide, de Asseltse plassen en de Rijkelse Bemden beschreven. In deze lezing besteedt hij aandacht aan 21 natuurgebieden die in het Maas-Swalm-Nette-gebied liggen. Dit gebied strekt zich uit tussen Susteren en Venlo, Mönchengladbach en de Maas. De variatie in dit grensgebied is zeer groot. De stroomdalen van de Maas, de Swalm, de Niers en de Roer zorgen voor veel afwisseling. De hele grensstreek karakteriseert zich door gebieden met kwelwater vanuit het hoogterras aan Duitse zijde. In deze kwelrijke terreinen is nog oorspronkelijke natuur, zoals op de Meinweg en het IJzerenbos. Veenafgravingen hebben aan Duitse zijde meertjes doen ontstaan. Uitgestrekte heidegebieden liggen op de zandgronden zoals de Meinweg en de Beegderheide. In de oude meanders van de Roer staan ooibossen zoals in Landgoed Hoosden bij Odiliënberg.

VVROEGTIJDIG AANMELDEN LEZINGEN
Aanmelden voor de lezingen kan tot uiterlijk twee dagen voor de lezing en uitsluitend via dit e-mailadres. U krijgt na aanmelding een bevestiging per e-mail. Let op: er is veel belangstelling voor de lezingen en het aantal plaatsen is beperkt. Vroegtijdige aanmelding is dus gewenst. Heeft u zich aangemeld en mocht u toch niet kunnen komen, meld u dan s.v.p. tijdig af. De vrijkomende plaatsen kunnen dan weer worden vergeven.
De lezingen worden gegeven in het Roerstreekmuseum, Kerkplein 10 in Sint Odiliënberg. Alle lezingen zijn voor onze leden gratis toegankelijk, maar ook niet-leden van de HVR zijn op deze avonden van harte welkom. Van hen wordt een bijdrage gevraagd van € 3,- per persoon. Gezien de beperkte plaatsruimte is vroegtijdige aanmelding zeer raadzaam.