Werkgroep Film & Foto

Jo Jochems uit Montfort ontvangt uit handen van de
HVR-voorzitter een attentie. (foto Fred Reihs)

OPERATION BLACKCOCK
Op 28 november 2017 werd tijdens de twaalfde filmvoorstelling van de film Operation Blackcock in het Roerstreekmuseum de 500e bezoeker verwelkomd. Deze ontving uit handen van Jack Geraeds, voorzitter van de Heemkundevereniging, het jaarboek 2017 en een jaarabonnement 2018.
De film over de bevrijding van de Roerdriehoek in januari 1945 bevat originele beelden, gemaakt door Engelse oorlogsverslaggevers die de oorlog op de voet volgden. De Heemkundevereniging heeft deze beelden van het Imperial War Museum in Londen kunnen kopen. 
Het ruwe filmmateriaal en de informatie uit het boek van P. Baghus ‘De slag om de Roerdriehoek’ werd door Paul Cuijpers gemonteerd tot een informatief geheel. Zo werd geluid toegevoegd, de belichting gecorrigeerd en werden informatieve kaarten ingepast. Samen met de introductie en toelichting door Paul Cuijpers is het een interessant avondvullend geheel geworden. 
De filmvertoningen op 12 en 19 december zijn volgeboekt. De laatste voorstelling van het seizoen is op dinsdag 23 januari 2018. Aanmelden hiervoor kan alléén via roerstreekmuseum@ziggo.nl. De data van de filmvoorstellingen in het nieuwe seizoen worden gepubliceerd op www.roerstreekmuseum.nl en in de plaatselijke en regionale pers.

DORPSFILMS EN OVERIGE FILMS
Tussen 1950 en 1970 werden door de cineast Johan Adolfs in de Roerstreekgemeenten zeven films opgenomen. Na beeldbewerking zijn deze films voorzien van achtergrondmuziek, gecomponeerd door Kerani-Music. Verder werd commentaar ingesproken, waarbij per film een paar honderd namen worden genoemd van personen die in de film voorkomen. Deze films zijn inmiddels cultureel erfgoed omdat het naoorlogse dorpsleven op het platteland in de Roerstreek wordt weergegeven. U kunt de dorpsfilms bestellen middels het bestelformulier.

De werkgroep is belast met het digitaliseren van foto’s en 8mm-films. Momenteel is een 40-tal films, die na schenking in het Roerstreekmuseum waren opgeslagen, op dvd beschikbaar. Een aantal films werd na het digitaliseren voorzien van commentaar, achtergrondmuziek en/of effectgeluiden. De werkgroep bestaat uit Paul Cuijpers (film) en Fred Reihs (fotografie). Heeft u interesse om lid te worden van deze werkgroep of heeft u vragen? Gebruik dan het contactformulier of stuur een e-mail naar filmenfoto@roerstreekmuseum.nl.

De overige films zijn amateuropnames van o.a. evenementen in de Roerstreek, enkele oude beroepen, flora en fauna, opgravingen door de HVR en de Roerstreekdagen. U kunt de films bestellen middels het bestelformulier. De prijs bedraagt € 15,50 per stuk, inclusief verzendkosten.

VERTONING IN HET ROERSTREEKMUSEUM
Onderstaande films kunnen alleen tijdens de reguliere openingstijden van het museum bekeken worden in de tv-hoek. Grotere gezelschappen (tot 40 personen) kunnen op aanvraag de films bekijken in de projectiezaal.

  • Operatie Blackcock | opnames gemaakt door de Britten over de bevrijding van de Roerstreek; zwart-wit, 44 minuten
  • Van Frankisch klooster tot basiliek | de historie van de kerkberg | kleur, 9 minuten.
  • De Basiliek en de Mariakapel te Sint Odiliënberg | opnames van het interieur | kleur, 19 minuten
  • Sacramentsprocessie 2009 in Sint Odiliënberg | kleur, 13 minuten
  • Priorij Thabor, opnames in het slot van het klooster | kleur, 13 minuten
  • Oogstwerk in de Roerstreek | opnames uit 1958 over landbouwmethodes in de Roerstreek | zwart-wit, 25 minuten

FOTO’S EN DIA’S
In de loop van de tijd zijn door schenkingen honderden foto’s en dia’s uit de zes Roerstreek- dorpen in ons bezit gekomen. Deze zijn als volgt gerubriceerd: monumenten, kruisen en kapellen, kastelen, herenhuizen en boerderijen, flora en fauna, dorpsgezichten, industrie.

BEELDBANK
Het ligt in de bedoeling op termijn ongeveer 4.500 foto’s en dia’s te digitaliseren en onder te brengen in een beeldbank. Momenteel zijn foto's na telefonische aanvraag tijdens de reguliere openingstijden van het museum en op maandagavond tussen 20.00 uur en 21.00 uur ter inzage. Kopieën van foto’s kunnen per e-mail worden toegestuurd. De kosten hiervoor zijn op aanvraag.