Algemeen

DE VERENIGING IN DE PERS
subsidie | 13-04-2017 | De Limburger | Het Heemkundemuseum in Sint Odiliënberg krijgt van de gemeente Roerdalen 5.000 euro subsidie voor uitbreiding van de schatkamers. Dat is ongeveer een vijfde van het bedrag dat het museum nodig heeft. Voorzitter Jack Geraeds had graag gezien dat de gemeente wat guller was geweest, maar is desalniettemin tevreden met de bijdrage. Lees het artikel.

jubileum | 30-01-2017 | De Limburger | Vijftig jaar heeft Heemkundevereniging Roerstreek inmiddels op de teller. 2017 wordt een feestjaar voor de vereniging, maar het feestgedruis gaat wel gepaard met zorgen over de toekomst van de heemkunde. Lees het artikel.

BOEKEN
De Heemkundevereniging Roerstreek bezit een bibliotheek van boeken en tijdschriften op een breed terrein van onderwerpen, vooral toegespitst op het gebied van de heemkunde en de geschiedenis van de Roerstreek. Deze werken worden - onder voorwaarden - alleen aan HVR-leden uitgeleend. Antiquarische werken, naslagwerken en periodieken worden niet uitgeleend, maar kunnen wel worden ingezien tijdens de openingstijden van het museum. Inzage geldt ook voor niet-leden.

KERKREGISTERS EN BURGERLIJKE STAND
Het betreft hier kopieën van de kerkregisters van een aantal Roerstreekdorpen zoals die in het RHCL van Maastricht aanwezig zijn. Ook is er een aantal registers van de Burgerlijke Stand aanwezig.

BIDPRENTJES
In de loop der jaren is het bidprentjesarchief door diverse schenkingen behoorlijk gegroeid. De gegevens van ruim 180.000 bidprentjes zijn inmiddels in de computer ingevoerd.

OUDE DAG- EN WEEKBLADEN
Van de Maas- en Roerbode (later dagblad De Limburger) zijn vanaf 1949 de meeste jaargangen aanwezig. Een lijst met de aanwezige jaargangen is in de maak.

TRANCHOTKAARTEN
Deze kaarten werden ten tijde van Napoleon vervaardigd op een schaal van 1:20.000. De recente druk heeft dezelfde schaal als de normale topografische kaarten (1:25.000). Uit de vergelijking van de Tranchotkaart met de huidige topografische kaart zijn de grote veranderingen in het landschap zichtbaar. De kaarten van Midden-Limburg en ruime omgeving zijn aanwezig.